Skip to main content

Hoe zet je InSAR optimaal in om gemeentelijk wegonderhoud te plannen?

Kockengen in de Gemeente Stichtse Vecht heeft een probleem met slappe grond zo oud als het dorp zelf: verzakkende wegen moeten periodiek onderhouden worden om ze functioneel te houden.

Onder de naam ‘Kockengen Waterproof’ werken gemeente, waterschap en provincie aan maatregelen om het openbaar gebied van Kockengen op een duurzame én economisch haalbare manier op te hogen en wegen op orde te brengen. Wegen in Kockengen “kennen een grote spreiding in dikte en kwaliteit van de aangebrachte fundering- en asfaltlagen.” Mede door de variatie in de kwaliteit van onderhoud zakken ook na oplevering sommige wegen alsnog veel harder dan anderen.

Om de effectiviteit in te schatten van al die herstelwerkzaamheden aan al die wegen, zou de Gemeente de Bodemdalingskaart 2.0 data kunnen gebruiken. Hoe goed gaat dit werken?

Het onderhoud van de wegen van Kockengen heeft zoveel variaties. Door SkyGeo wisten we precies wat we konden verwachten en waar het werk goed is gedaan .... en de weg goed is gebleven.

Jules NieuwenbroekProjectleider Kockengen Waterproof, Gemeente Stichtse Vecht

Bodemdalingskaart 2.0 is een generieke InSAR kaart, gemaakt om regionale verzakkingen in kaart te brengen. De kaart is niet geschikt voor lokale verzakkingsproblematiek zoals wijken en straten.

Bodemdalingskaart 2.0

InSAR geoptimaliseerd door SkyGeo

In het screenshot links uit de bodemdalingskaart  2.0 is te zien dat er circa 6000 meetpunten in de gemeente zijn – in principe genoeg om een statistisch beeld te krijgen. Zijn de meetpunten ook goed genoeg om te gebruiken voor het inspectie van alle gemeentelijke wegdek?

Het screenshot rechts is specifiek advies van SkyGeo voor de Gemeente over dezelfde periode om budgettering voor wegonderhoud te onderbouwen en om de uitvoering van het werk ook na oplevering te controleren. Het verschil met een generiek product is duidelijk in de twee vakken die we in paars hebben omlijnd.

We hebben twee dingen anders gedaan: 1. hogere resolutie SAR beelden gebruikt en 2. de beelden specifiek verwerkt om zoveel mogelijk meetpunten op het wegdek te genereren.
Het eerste voorbeeld in het T-vormige paarse vak ten Noorden van het dorpscentrum is duidelijk: door de generieke bewerking van de SAR beelden zijn er in de Bodemdalingskaart 2.0 hier bijna geen betrouwbare meetpunten te zien.

Rechts, in de SkyGeo versie van de kaart met deze twee verbeteringen konden we de Gemeente door het hele dorp heen alle wegen minstens 20 punten per wegvak van 20 meter leveren. Ook op de plaatsen waar de Bodemdalingskaart bijna niets laat zien hebben we een zeer hoge dichtheid aan metingen van verzakking; dit kan alleen door lokaal de bewerking te optimaliseren, met kennis van de beleidsvraagstukken die we willen ondersteunen.

Contextuele processing

In de bodemdalingskaart 2.0 hebben we de berekeningen niet gemaakt in context van werkzaamheden midden in de InSAR tijdserie aan het wegdek zelf, die een verstoring van het millimeter-gevoelige signaal zijn. Als je een “voor- en-na” vergelijking over ophoging van het wegdek wilt maken, dan is dit wel vereist.

Links de BDK 2.0 kaart voor de berekening waarvan geen rekening is gehouden met de uitgevoerde aanpassingen aan het wegdek. Rechts zie je de InSAR schattingen waar we wel rekening houden met de verstoring in het InSAR signaal veroorzaakt door de verhoging zelf. De metingen rechts zijn daardoor veel beter bruikbaar, doordat de kwaliteit van het werk aan het wegdek in het hele dorp tot in detail is te volgen.

Scheiden van weg en onderheide bebouwing

In het tweede voorbeeld in de paarse rechthoek voor de Kerkweg ten Oosten van het centrum is er een ander probleem met de generieke data. De lokalisatie van de meetpunten in Bodemdalingskaart heeft een standaarddeviatie van +/- 5 meter in (x,y) – zie de Kennis & Uitleg van de Bodemdalingskaart. Hierdoor liggen metingen van hoge meetpunten zoals huizen op de kaart dwars door de meetpunten van het lager gelegen straatniveau. Een weergave van “metingen per wegvak” zou dus een heleboel meetpunten van onderheide bebouwing meenemen, hetgeen betekent dat de Gemeente een incorrecte namelijk te lage inschatting krijgt van de verzakkingssnelheden. In feite is het getal per wegvak een afgeleide van hoe dicht de bebouwing tegen de straat aan ligt, in plaats van de werkelijke verzakking van de straat alleen … Een meetprobleem dat zich dus voordoet met BDK 2.0 in de meeste steden van Nederland.
De standaarddeviatie in (x,y) lokalisatie van de meetpunten in de SkyGeo kaart daarentegen is veel kleiner: +/- 1 meter. Dit heeft als gevolg dat we meetpunten van de weg veel beter kunnen scheiden van meetpunten van onderheide bebouwing.

Het contrast tussen de straat en de huizen is visueel goed te zien in het paarse polygoon: voor operationeel gebruik nemen we alleen de gele-oranje-rode punten van de weg zelf mee. Variaties in verzakking zijn voor ervaringsdeskundigen goed te duiden en te vertalen naar een berekening per wegvak van de termijn waarop onderhoud nodig is.

Op basis van de correcte en reproduceerbare SkyGeo metingen per wegvak kan de Gemeente uiteindelijk een eenvoudig voldoende/onvoldoende rapportcijfer geven voor herstelwerkzaamheden.

SkyGeo ondersteunt

beslissingen voor gemeentes


Bodemdalingskaart 2.0: verken en vergelijk

De Bodemdalingskaart 2.0 is een product van SkyGeo

  • heel Nederland heeft nu toegang tot een kaart met meer dan 40 miljard metingen van bodemdaling, zetting en deformatie.
  • gemaakt om te zien hoe bodemverzakking zich ontwikkelt: vrij toegankelijk zodat iedereen de data kan verkennen
  • geoptimaliseerd voor weergave en vergelijkingen over het hele land

Ben je op zoek naar specifieke praktijkervaring en kennis over InSAR voor verzakkingsproblematiek? Op zoek naar betrouwbare data doorvertaald naar effectieve informatie over

  • Prioriteren van onderhoud
  • Verkorten voorbereiding en doorlooptijd
  • Natraject; monitoring (on-)verwachte effecten
  • Controle op uitvoering: Functionele en Veiligheidseisen
  • Communicatie naar bewoners

Vaak zijn op andere plaatsen in Nederland al soortgelijke uitkomsten gerealiseerd die ve

Werk samen met het beste InSAR-team.

Neem contact op en wij helpen u met uw InSAR-strategie.