Skip to main content

Funderingsinspectie in gemeente Gouda

De Gemeente Gouda heeft een probleem met slappe grond zo oud als de stad zelf: de binnenstad is kwetsbaar voor verzakking. Onder de naam ‘GOUDA STEVIGE STAD” werkt de gemeente met kennisorganisaties aan het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad.

Gebouwen in Gouda verschillende type en kwaliteit van de bestaande funderingen. Die laten verschillende trends zien in de Bodemdalingskaart 2.0. Het grondwaterpeil is de afgelopen decennia voortdurend verlaagd maar nu komen bepaalde funderingen bloot te liggen en worden minder stabiel. Mede door de variatie in de grondwaterstand zakken sommige huizen harder dan anderen. In verband met de privacy verwijderen we uit een aantal screenshots specifieke gegevens. Maar specifieke informatie over de kwetsbaarheid voor verzakking is nodig per pand.

Om de effecten hiervan in te schatten per pand, onder andere ook voor peilbeslissingen over grondwater, zou de Gemeente onze Bodemdalingskaart 2.0 data kunnen gebruiken. Hoe goed zou dit beleid kunnen ondersteunen?

Bodemdalingskaart 2.0 is een generieke InSAR kaart, gemaakt om verzakkingen landelijk te vergelijken. SkyGeo configureert InSAR om specifiek advies te berekenen voor beleid over stabiliteit van gebouwen.

Links is een screenshot uit onze bodemdalingskaart 2.0 te zien met redelijk wat meetpunten in de gemeente – in principe genoeg om een statistisch beeld te krijgen. Zijn de meetpunten ook goed genoeg om te gebruiken voor alle gebouwen, voor het aansturen en prioriteren van inspectie?

Het screenshot rechts is specifiek advies van SkyGeo voor de Gemeente over dezelfde periode om budgettering voor wegonderhoud te onderbouwen en om de uitvoering van het werk ook na oplevering te controleren. Het verschil met een generiek product is duidelijk in de twee vakken die we in paars hebben omlijnd.

Gouda in Bodemdalingskaart 2.0

InSAR strategie geoptimaliseerd voor Gouda

Geen InSAR metingen op de huizen in bodemdalingskaart 2.0
Wel metingen – door inzet van hogere resolutie satellietfoto en slimme filters
Er verzakt hier iets, onduidelijk is wat precies.
De straat verzakt, de huizen niet. Maatwerk toont een onomstotelijk verschil.

Door onze generieke bewerking van de SAR beelden zijn er in de Bodemdalingskaart 2.0 niet overal meetpunten te zien. We hebben vervolgens twee dingen anders geconfigureerd voor Gouda: 1. hogere resolutie SAR beelden gebruikt en 2. de beelden specifiek verwerkt om zoveel mogelijk meetpunten op elk pand te genereren.

Rechts, in de SkyGeo versie van de kaart met deze twee verbeteringen konden we de Gemeente door het hele binnenstad heen voor alle panden informatie leveren (en voor wegen minstens 20 punten per wegvak van 20 meter leveren). Ook op de plaatsen waar de Bodemdalingskaart bijna niets laat zien hebben we een zeer hoge dichtheid aan metingen van verzakking; dit kan alleen door lokaal de bewerking te optimaliseren, met kennis van de beleidsvraagstukken die we willen ondersteunen.

Contextuele processing

De Gemeente kan InSAR data ook inzetten om beslissingen te ondersteunen over onderhoud aan andere infrastructuur dan de panden: wegen, riolen, leidingen en dergelijke. In de bodemdalingskaart worden berekeningen niet in context gezet van werkzaamheden en andere verstoringen midden in de InSAR tijdserie zelf, die een onderbreking van het millimeter-gevoelige signaal zijn. Als je een “voor-en-na” vergelijking over werkzaamheden wilt maken, dan is die stap wel vereist.

Links onze BDK 2.0 kaart, voor de berekening waarvan we geen rekening hebben gehouden met de uitgevoerde werkzaamheden aan het wegdek. Rechts zie je de InSAR schattingen waar we wel rekening houden met de verstoring in het InSAR signaal veroorzaakt door de verhoging zelf. De metingen zijn meer betrouwbaar en daardoor beter bruikbaar.

De effecten van wegdekverhoging zijn meegenomen in onze InSAR verwerking, waardoor we de kwaliteit van de herstelwerkzaamheden ook na oplevering meten.
De panden worden gerangschikt op urgentie van lokale inspectie.

Scheiden van weg en onderheide bebouwing

In de tweede paarse rechthoek belichten we een andere eigenschap van de generieke data, afgezien van de puntdichtheid. De lokalisatie van de meetpunten in onze Bodemdalingskaart heeft een standaarddeviatie tot +/- 5 meter in (x,y), en +/- 10 meter in (z) – zie de Kennis & Uitleg van de Bodemdalingskaart. Hierdoor liggen metingen van hoge meetpunten zoals huizen op de kaart dwars door de meetpunten van het lager gelegen straatniveau. Een weergave van “metingen per huis” zou dus een heleboel meetpunten van omringende bebouwing meenemen, hetgeen betekent dat de Gemeente een incorrecte inschatting krijgt van de verzakkingssnelheden. In feite is het getal per huis een afgeleide van hoe dicht de bebouwing tegen elkaar en tegen de straat aan ligt, in plaats van de werkelijke verzakking van het gebouw alleen … Een meetprobleem dat zich dus voordoet met BDK 2.0 in de meeste steden van Nederland.
De standaarddeviatie in (x,y,z) lokalisatie van de meetpunten in de SkyGeo kaart daarentegen is veel kleiner: +/- 1 meter. Dit heeft als gevolg dat we meetpunten van individuele panden veel beter kunnen scheiden van de straat en de omringende huizen. Variaties in verzakking zijn voor ervaringsdeskundigen goed te duiden en te vertalen naar een berekening van de termijn waarop inspectie moet plaatsvinden.
De Gemeente krijgt uiteindelijk een compleet advies over het prioriteren van lokale inspecties aan gebouwen.

Als die schade er daadwerkelijk is, dan wordt die mogelijk verergerd als de gemeente met de rioleringswerkzaamheden aan de gang gaat. Het is onze zorgplicht onze inwoners hierover te informeren.

WoordvoerderGemeente Gouda

SkyGeo ondersteunt

beslissingen voor gemeentes


Bodemdalingskaart 2.0: verken en vergelijk

De Bodemdalingskaart 2.0 is een product van SkyGeo

  • heel Nederland heeft nu toegang tot een kaart met meer dan 40 miljard metingen van bodemdaling, zetting en deformatie.
  • gemaakt om te zien hoe bodemverzakking zich ontwikkelt: vrij toegankelijk zodat iedereen de data kan verkennen
  • geoptimaliseerd voor weergave en vergelijkingen over het hele land

Ben je op zoek naar specifieke praktijkervaring en kennis over InSAR voor verzakkingsproblematiek? Op zoek naar betrouwbare data doorvertaald naar effectieve informatie over

  • Prioriteren van onderhoud
  • Verkorten voorbereiding en doorlooptijd
  • Natraject; monitoring (on-)verwachte effecten
  • Controle op uitvoering: Functionele en Veiligheidseisen
  • Communicatie naar bewoners

Vaak zijn op andere plaatsen in Nederland al soortgelijke uitkomsten gerealiseerd die ve

Werk samen met ’s werelds beste InSAR-team.

Neem contact op en wij helpen u met uw InSAR-strategie.