Skip to main content

Van reactief onderhoud naar een proactief MJOP.

Gemeente Diemen bespaart jaarlijks € 200.000 op onderhoud.

SkyGeo brengt met satellietbeelden de bodembeweging van gemeente Diemen in kaart. Met duizenden meetpunten per km2 en tot 25 jaar terug in de tijd hebben onderhoudsplanners voor het eerst een com- plete set van kwantitatieve data. Deze data leidt tot nieuwe inzichten wat resulteert in een geoptimali- seerd meerjarig onderhoudsplan. De gemeente Diemen bespaart hierdoor € 200.000 per jaar op onderhoud aan wegen en riolen.

“Jarenlange problemen met handmatige metingen werden in
één keer opgelost.”

Ron Kaptijn
Beleidsmedewerker Infra, Gemeente Diemen

Ontvang gratis een InSAR voorbeeld van uw asset.

Schade door bodemdaling

De gemeente Diemen is gebouwd op slappe grond. Ontwatering en decompositie van veen leidt tot verzakkingen. De mate van zetting varieert sterk en kan oplopen tot 50 cm in 20 jaar. Onderhoud wordt urgent als het riool niet meer leegloopt. Dat gebeurt bij meer dan 20 cm verzakking ten opzichte van het verzamelpunt.

Bodemdaling in de stad Diemen leidt tot veel overlast en gevaarlijke situaties, zoals gebroken gasleidingen.

De deformatiekaart van Diemen. Bodemdaling varieert sterk van straat tot straat.

Plannen van onderhoud

Gemeente Diemen heeft ruim 20.000 inwoners en een jaarlijks budget van € 2,2 miljoen om wegen en riolering te onderhouden. Voorheen werden verzakkingen met visuele inspecties in kaart gebracht maar dat was niet nauwkeurig genoeg èn genereerde te weinig metingen om inzicht te krijgen in de zettingssnelheden. Als gevolg werden buurten soms onnodig vroeg of juist te laat opgehoogd.

Verzakkingen nauwkeurig in kaart gebracht

SkyGeo maakt gebruik van satellieten die sinds 1992 radarbeelden maken. Hiermee kan de snelheid van de bodemdaling voor de hele gemeen- te met millimeterprecisie in kaart worden gebracht. De data kan vervolgens worden geëxtrapoleerd naar de volgende 20 jaar.

Wegonderhoud in de gemeente Diemen.

De 20-percentiel punten van de deformatiekaart worden omgezet naar een kaart met per wijk een indicatie van de resterende levensduur.

Efficiënt meerjarig onderhoudsplan

Met de deformatiemetingen kunnen onderhouds- planners op elk niveau (huizen, straten en wijken) onderhoudscycli nauwkeurig uitrekenen. Onder- houd wordt op het juiste moment uitgevoerd waar- door potentiële problemen met het riool worden voorkomen.

Betere kostenallocatie

In plaats van 3 jaar kan de gemeente Diemen nu 20 jaar vooruitplannen – met zelfs een hogere betrouwbaarheid. Hierdoor kan efficiënter worden ingekocht en is het lange termijn onderhoud optimaal over de jaren gespreid.

Verzakking van het rioleringssysteem wordt in kaart gebracht door de zettingsdata te projectren op het leidingenstelsel.